Palmarès

Divisiounsmeeschter vun der 4. Division mat der 1. Cadetséquippe (2018 – 2019)
Divisiounsmeeschter vun der 4. Division mat Nouspelt 3 (2017 – 2018)
Minimeseenzellandesmeeschter (2013 – 2014)
Landesmeeschter vun Katégorie Senior B (2013 – 2014)
Dubbellandesmeeschter vun der Katégorie Senior B (2013 – 2014)
Gewënner vun der Coupe François Think (2013 – 2014)
Dubbellandesmeeschter vun der Katégorie Senior D (2011 – 2012)
Préminimeslandesmeeschter (2005 – 2006)
Divisiounsmeeschter vun der 3. Division mat Nouspelt 2 (1996 – 1997)
Minimeslandesmeeschter (1993 – 1994)
Minimeslandesmeeschter (1988 – 1989)
Minimeslandesmeeschter (1987 – 1988)
Promotionsmeeschter Senior (1976 – 1977)
Damenlandesmeeschter Senior (1969 – 1970)
Damencupgewënner Senior (1968 – 1969)
Jugendlandesmeeschter (1965 – 1966)