VERBANDSRANGLESCHT VUN DER FLTT VUM MOUNT DEZEMBER 2021 😁🏓

31.12.2021 vum Ronny
Déi néi Verbandsranglëscht vun der FLTT vum Mount Dezember 2021 ass op www.fltt.lu ze fannen.😉🏓
Hei déi 10 bescht aklasséiert Spiller vum DTN, vun weit iwwer 2000 lizenzéierten Spiller, ervirgehuewen, soss gëtt d’Lëscht ze laang. 😉
*
107. RECHT Alain (B1)
111. PERSSON Leif (A3)
119. SAPHY Emmanuel (A3)
167. KOCH Ronny (B1)
183. PALER Christian (B1)
210. NEYENS Gilles (B1)
266. BRAGARD Jérôme (B2)
362. LEHNERT Yves (B3)
402. GEBELE Kevin (B2)
468. SCHIRTZ Steve (C1)

KLASSEMENTOPSTIG UM 9. SPILLDAG

12.12.2021 vum Ronny

Um 9. Spilldag hunn den Daniel, de Marc Biver, de Philippe an de Christian et fäerdeg bruecht, e Klassement ze klammen. Den Daniel ass D2 ginn, de Marc C2, de Philippe C2 an de Christian ass C1 ginn. Félizitatioun. 🙂