Kontakt

Kontakt

Korrespondenzadress:

DUPREL Christian (Sekretär)

23, am Duerf
L-8289 Kielen

Telefon: +352 621 72 89 68
Fax: /

E-Mail: duprelc@yahoo.de
Web: www.dtnouspelt.lu

Uspriechpartner fir Néiumellungen an Transfert’en:

KOCH Ronny (President)

Telefon: +352 621 37 25 83
E-Mail: ronny.koch@pt.lu

Uspriechpartner fir d’Opstellung vun den Equippen an d’Verléen vun de Mätscher

BIVER Jo (Responsabel fir d’Equippenopstellung)

Telefon: +352 661 77 19 36
E-Mail: biverjo@hotmail.com

Uspriechpartner fir d’Jugend, d’Elteren a Material:

NEYENS Gilles (Responsabel vun der Jugend)

Telefon: +352 691 52 36 07
E-Mail: neiens@hotmail.com

Uspriechpartner fir d’Geldbetréiung an d’Memberskaarten:

HILTGEN Gerard (Caissier)

Telefon: +352 691 67 64 39
E-Mail: hiltgeng@pt.lu

Bankkonto (CCRA) IBAN LU26 0090 0000 6238 6636
Bankkonto (CCPL) IBAN LU41 1111 7041 8865 0000

Comité:

Fonktioun Numm Kontakt
President KOCH Ronny ronny.koch@pt.lu
Vizepresident LEHNERT Yves comite@dtnouspelt.lu
Sekretär DUPREL Christian duprel@yahoo.de
Responsabel fir d’Equippenopstellung BIVER Jo biverjo@hotmail.com
Caissier HILTGEN Gérard hiltgeng@pt.lu
Beigeurdneten Caissier GÜNTHER Matthias comite@dtnouspelt.lu
Responsabel vun der Jugend NEYENS Gilles neiens@hotmail.com
Responsabel fir d’Dammenequippe CILLIEN Claudine comite@dtnouspelt.lu
Member KOCH Luss comite@dtnouspelt.lu
Member GEBELE Kevin comite@dtnouspelt.lu
Member EICHER Marc comite@dtnouspelt.lu
Member SCHONCKERT – VAN WISSEN Wilma comite@dtnouspelt.lu
Member SCHIRTZ Steve comite@dtnouspelt.lu