Ofschlosstabell vun allen Seniorsequippen vun der Saison 2018 /2019

Nouspelt 1     1. Plaz an der 1. Divisioun   ⇔   Opstig an d’Promotioun
Nouspelt 2     4. Plaz an der 1. Divisioun
Nouspelt 3     3. Plaz an der 3. Divisioun
Nouspelt 4     4. Plaz an der 4. Divisioun
Nouspelt 5     9. Plaz an der 4. Divisioun      Ofstig an déi 5. Divisioun
Nouspelt 6     5. Plaz an der 5. Divisioun
Nouspelt 7     9. Plaz an der 6. Divisioun
Nouspelt 8     7. Plaz an der 6. Divisioun

Schreibe einen Kommentar